Su Tesisat Kaçakları

      Yorum yok Su Tesisat Kaçakları

 

Adım adım sıhhi tesisat…
  Sıhhi tesisatın ana maddesi sudur. Su olmadığı zaman sıhhi tesisat yapılamaz. Su, vazifesini yaptıktan sonra pislenecektir. Bu pis su, kanunlara uygun olarak bina dışına aktarılmalıdır. Temiz su tesisatları binalarda temiz suyu, kullanma yerlerine kadar ileten boru ağına TEMİZ SU TESİSATI denir. Bu tesisat besleme borusu ve iç tesisat olmak üzere iki bölüme ayrılır. İç tesisatta dağıtım boruları, kolonlar ve bağlantı boruları olmak üzere üç bölüme ayrılır.    
Besleme Borusu ( Priz Hattı) 
      Besleme borusu, bina temiz su tesisatının şehir su şebeke borusu ile su sayacı arasındaki bölümdür. Besleme borusu, galvanizli demir boru veya plastik su borusu ile toprağa gömülü olarak döşenir ve su sayacında son bulur. Besleme borusunun döşenmesi sırasında don, korozyon ve üstten gelecek aşırı yüklere karşı korunmasına dikkat edilmelidir. Yüzeyden 1-2 metre derine gömülerek don ve üstten gelecek aşırı basınçtan, kum veya temiz toprağa gömülerek de korozyondan korunur. Besleme borusu şehir su tesisatının bir bölümü sayıldığından, döşeme işini belediye su işlerinin elemanı yapar.    
Su Sayacı
      Harcanan suyun miktarını ölçen su sayaçları bina girişinde kolayca okunabileceği, aydınlık, dondan korunan, kolay ulaşılabilen bir yere konur. Su sayacı iki ucuna rekor konularak bağlanır. Su sayacından önce bir vana, sayaçtan sonra da bir musluk konulur. Eğer iç tesisatta depo ve hidrofor kullanılıyorsa, sayaç çıkışına bir cek valf konulur. Vana gerektiğinde gelen suyu kesmekte, musluk bir arıza durumunda vanayı kapattıktan sonra tesisatın suyunu boşaltmakta, çek valf ise şehir suyunun kesilmesi durumunda iç tesisattaki depoda bulunan suyun şehir şebekesine geri akmaması için kullanılır.    
İç Tesisat
      İç tesisat, suyu binaya dağıtan dağıtım boruları ile suyu, katlara dağıtan kolonlar ve kolonlardan su kullanma yerlerine giden bağlantı borularından oluşur. Su sayacından sonraki iç tesisat döşenmesi su tesisatçıları tarafından yapılır. Dağıtım boruları bodrum katta tavandan asılı olarak, duvardan veya bodrum tabanından döşenir. Kolonlar, binanın iç duvarları üzerine veya sıva altına döşenir. Açıkta döşenenler wc, lavabo gibi görünmesinde sakınca bulunmayan yerlerden geçer.
     Bağlantı borularının mümkün olduğu kadar kısa ve düz olması istenir. Genellikle sıva altına veya zeminine döşenir ve bir muslukta son bulur. İç tesisat boruları döşenirken şu hususlar göz önünde bulundurulur.:
Erişilebilirlik
Estetik
Donma
Koç vuruşu (Ani kapanan musluk basıncının 15-20 misli artmasına neden olur ve vuruntu şeklinde ses meydana gelir.)
Eğitim
Gürültü (Su hızının fazlalığı ve içinde hava bulunan suyun hızla akması, boruda hışıltılı ses oluşmasına neden olur.)
Terleme (nemli ve sıcak yerlerdeki su borularında görünür.)
Boruların tespiti
Binanın oturması
Su dağıtımının denetlenmesi 
     Şehir su şebekesindeki su basıncı 5-6 katlı binalar için yeterli olabilir. Ancak daha yüksek yapılarda üst katlara su çıkmaz. Bu nedenle basınç arttırıcı ek sistemler kullanılır. Bodrum katta bulunan su deposuna,besleme hattı bağlanır. Depo çıkışına bağlanan hidrofor ile su basıncı,kat sayısına ve daire sayısına göre arttırılarak bütün katlarda ve dairelerde basınçlı su akması sağlanır.
     
Yapılan Tesisatın Denenmesi
      Tesisat döşenip bütün işler bittikten sonra su verilir. Kolonlardaki en üst muslukların açılması ile tesisatın havası alınır ve borular su ile doldurulur .Daha sonra tesisat tulumba ile kullanılacağı basıncın 1,5 katı bir basınca tabi tutularak en az 10 dakika kadar basınç tecrübesi yapılır. Sızıntılar varsa giderilir.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir